Predavanje


Novosti u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost


Tema predavanja

Dana 10. srpnja 2009. godine donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji stupa na snagu 01. siječnja 2010. godine, a objavljen je u Narodnim novinama broj 87/09.
Navedenim Zakonom izvršeno je usklađivanje s Direktivama EU na području oporezivanja PDV-om.
Nakon iznijetih novosti u Zakonu i Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost, koji će se primjenjivati od 01.01.2010. godine, predavačica je odgovarala na pitanja.

Predavač

gđa Renata Kalčić,

načelnica Odjela za porez na dodanu vrijednost, Porezna uprava - Središnji ured

Datum, vrijeme i mjesto održavanja

Zagreb, 04.prosinca 2009. u 13:00 sati

Novinarski dom, Velika dvorana

Perkovčeva 2