Porez na dohodak


Porezna olakšica za nesamostalni rad, umanjenje poreza koji se:


Opći porezni zakon - Nesamostalni rad za potrebe oporezivanjaPorez na dobitPorez na dodanu vrijednost


Zadržava se opća stopa PDV-a od 25%.


Administrativna suradnja u području poreza